Utlysning: Vitenskapelig assistent

Publisert: 13. des. 2017

NUPI søker en vitenskapelig assistent i 50% stilling for en periode på 12 måneder med oppstart så fort som mulig.

Stillingen er knyttet til forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, og vil ha en spesiell rolle i Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet. I tillegg til kontraterror, dekker gruppen vestlig utenriks- og forsvarspolitikk, cybersikkerhet, hybrid krigføring mv.

Stillingens innhold vil primært være tilknyttet Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet. Noe av arbeidet vil også være knyttet til gruppens øvrige forskningsprosjekt. Arbeidet vil omfatte administrativ/praktisk assistanse, inkludert søknadsskriving og oppdatering av Konsortiets nettside, samt faglig forskningsassistanse (datainnsamling, litteraturgjennomgang, etc.). Kandidaten vil også bli bedt om å bidra til å utvikle relevante artikkel- og rapportmanuskripter, samt bidra til å utvikle NUPIs forskningsmiljø på kontraterror. 

Stillingen utgjør 50 %, med en månedslønn på 17.342-18.187 kroner. (416.200-436.500). Kandidaten vil delta i NUPIs daglige arbeid, få en arbeidsplass i kontorlandskap og ha tilgang til NUPIs fasiliteter.

Vi ser etter kandidater som har skrevet Bachelor- eller Masteroppgave på gruppens tematikk, og som har en genuin interesse for kontraterror og gruppens temaområder for øvrig. Ferdigstilt Mastergrad og noe administrativ erfaring er krav.

Kandidater må beherske norsk, men også ha gode skrive- og taleferdig­heter i engelsk. Gode karakterer, samt ryddighet og gode evner innenfor tekstbehandling, struktur og samarbeid er viktige egenskaper. 

Konsortiets daglige leder, seniorforsker Rita Augestad Knudsen (tlf. 22 99 40 00, rak@nupi.no), kan kontaktes for nærmere informasjon om stillingen. Søknad sendes elektronisk via «søk stillingen» på JobbNorges sider, innen 29.12.2017.

Husk å legge ved CV med vitnemål og karakterutskrift. Alle søkere bes oppgi inntil tre referansepersoner. Søknaden innleveres elektronisk og skal inneholde

  • Søknadsbrev med beskrivelse av kvalifikasjoner og motivasjon for hvorfor du ønsker å søke denne stillingen (maks. 300 ord) 
  • CV
  • Relevante vitnemål og karakterutskrifter

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrer­bakgrunn. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.