Frida Margrete Kvamme

Vitenskapelig assistent

Frida Kvamme er vitenskapelig assistent i forskningsgruppen for Fred og Konflikt.

Hun arbeider hovedsakelig med administrativ og praktisk assistanse på SkattJakt-nettverket som samler norske institusjoner og universitetsavdelinger med TaxCapDev-prosjekter. Målet med TaxCapDev er å få ny kunnskap om utfordringene som skatteparadiser og kapitalflyt representerer for utviklingsland. Hennes forskningsinteresser inkluderer samspillet mellom politisk stabilitet og internasjonal økonomi, spesielt ulovlig kapitalflukt og hvordan dette påvirker utviklingsland

Frida studerer Internasjonale studier med Samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.

 • Nyheter

  SkattJakten fortsetter

  Skattjakt-perioden forlenges og går nå over i SkattJakt II. I den nye perioden utvides også nettverket, og for SkattJakt II har vi fått med oss Tax Justice Network Norge (TJN-Norge) på laget. Fremover skal nettverket samarbeide om flere spennende arrangementer. 
 • Nyheter

  Norges innsats i skattejakten

  Ny rapport vurderer Norges innsats mot skatteunndragelse: på god vei innenfor flere områder, men får strykkarakter for skatteavtaler. –  Flere av Norges skatteavtaler er skadelige for utviklingsland, sier rapporten.
 • Nyheter

  Nytt skatteparadis i Nairobi?

  Vil etableringen av det nye internasjonale finanssenteret i Nairobi (NIFC) være nøkkelen til Kenyas økonomiske utvikling, eller vil det vise seg å bli enda et skatteparadis? 
 • Nyheter

  Utviklingsland er netto-kreditorer i verdensøkonomien

  Utviklingsland har fungert som netto-kreditorer for resten av verden, der skatteparadis har spilt en stor rolle i flukten av uregistrert kapital, viser ny rapport fra forskningsprosjekt i SkattJakt-nettverket
 • Nyheter

  SkattJakt-Konferansen 2016

  Skatteparadis og utviklingsland – hvilke konsekvenser ser vi og hvordan begrense den stadig økende kapitalflukten fra utviklingsland? 21-22 november møttes ledende forskere og eksperter i Bergen for å diskutere disse problemstillingene samt presentere den nyeste forskningen.