Maren Garberg Bredesen

Vitenskapelig assistent

Maren Garberg Bredesen er vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar og Forskningsgruppen for Russland, Eurasia og Arktis.

Hun er tilknyttet forskningsprosjektene MCDC og Beyond the Ivory Tower (BIT). Bredesen har tidligere studiebakgrunn i IR og war studies, og studerer for tiden russisk ved Universitetet i Oslo. Hennes interesser inkluderer militærteori og strategi (spesielt flyvåpenets rolle i anti-terroroperasjoner og opprørsbekjempelse), sikkerhet- og forsvarspolitikk, Russland, Eurasia og Afghanistan.