Wrenn Yennie Lindgren

Forsker

Yennie Lindgrens spesialfelt er internasjonale relasjoner i Asia og Stillehavet og japansk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Hennes forskningsinteresser inkluderer Japan, Asia i Arktis, østasiatisk regionalisme og sikkerhetsspørsmål (human security). Yennie Lindgren forsker i dag på spenninger i Østkinahavet og japanske oppfatninger knyttet til disputten om øyene Senkaku/Diaoyu.