Nathan Lempers (Tidligere ansatt)

Gjesteforsker

Nathan Lemphers er gjesteforsker på NUPI og doktorgradsstipendiat på Universitetet i Toronto

Avhandlingen hans undersøker policymaking på klimafeltet i instustriland som har en betydelig industri innen fossilt brennstoff, mer spesifikt Norge, Canada og Australia. Nathan har bakgrunn i klima- og energipolitikk og har tidligere arbeidet i en energipolitisk tenketank i Canada. Forskningen hans er finansiert av Pierre Elliot Trudeau Foundation og Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.