Petter H. F. Lindqvist (Tidligere ansatt)

Militærrådgiver

Petter HF Lindqvist er oberst i Forsvaret og militærrådgiver ved NUPI, med vekt på fredsoperasjoner i FN-regi.

Han har en variert bakgrunn med flere tidligere utplasseringer, både i FNs fredsoperasjoner og i NATO-operasjoner i Irak of Afghanistan. Tidligere har han arbeidet med strategisk kommunikasjon i forsvarsstaben og i Forsvarsdepartementet. Han var nylig stabssjef for UNMISS i Sør-Sudan.