Internasjonal økonomi

Publisert: 24. mars 2015

Hvordan foregår samspillet mellom internasjonal handel, innovasjon og politikk? Og hvordan påvirker dette samspillet bedrifter, industrier og land i den globale økonomien? Dette er de overordnede forskningsspørsmålene for NUPIs forskning på internasjonal økonomi.  Vi tar for oss tre hovedområder: Internasjonal handel, innovasjon og økonomisk vekst, og internasjonal politisk økonomi. Sistnevnte innebærer studier av korrupsjon, fattigdom og utvikling.

En stor andel av våre økonomiske studier er basert på internasjonale sammenligninger. Disse er ofte empiriske i sin natur, og tar i bruk kvantitative analysemetoder. Deler av forskningen fokuserer også på spesifikke geografiske områder, spesielt Norge og de nordiske landene, EU, Øst-Europa og Russland, Sørøst-Asia, Afrika sør for Sahara og Latin-Amerika.

Relaterte personer