Forskningsprogram

Cyber security forum

Gjennom vårt forskningsprogram på cybersikkerhet arbeider NUPI med å minske avstanden mellom det tekniske samfunnet og den politiske verden. Vi fokuserer på cybersikkerhets rolle i internasjonal politikk gjennom akademiske publikasjoner, ekspertanalyser og policy-anbefalinger. Fokuset i vår forskning er blant annet teoretiske perspektiver, kapasitetsbygging i utviklingsland, offentlig-privat samarbeid og cybervåpen i internasjonale konflikter.

Vårt hovedprosjekt Cybersecurity and Developing Countries sikter mot å kartlegge og vurdere cyberkapabiliteter i utviklingsland. Hovedfokuset for denne studien er muligheten donorland har for å bidra i arbeidet med å utvikle slike kapabiliteter, samt risikoene og mulighetene cybersikkerhet i utviklingsland skaper globalt. Målet er å levere en kritisk analyse av hvordan man kan nå målet om å bygge slike cyberkapabiliteter.

Dagens økte avhengighet av cyberspace skaper mange muligheter for kriminelle, og sårbarheter i konfliktsituasjoner. En økt forståelse av denne problematikken er et nøkkelområde for vår forskning. Det samme er en hvordan disse utfordringene håndteres i internasjonale fora, med et spesielt fokus på samarbeidet mellom offentlig og privat sektor.

Via vårt nasjonale og internasjonale nettverk arbeider vi med en rekke partnere innen myndigheter, militært personell, internasjonale organisasjoner, akademia og privat sektor. NUPI arrangerer flere seminarer for å øke bevisstheten og kunnskapen om cybersikkerhet i offentligheten, både i Norge og internasjonalt. Vårt seminar Cybervåpen i Internasjonal Politikk: Mulige Sabotasjeangrep mot Norsk Petroleumssektor er et eksempel på dette.

Nyheter

Publikasjoner

Prosjekter