Kan en samarbeidende russisk og vestlig Arktis-politikk overleve dagens kritiske relasjon mellom Russland og Vesten? (CANARCT)

2016 - 2019 (Pågående) Prosjektnummer: 257638/H30

Dette prosjektet vil ta for seg Russlands Arktiske politikk, sammenlignet med andre stater. Kan en samarbeidende russisk og vestlig Arktis-politikk overleve dagens kritiske relasjon mellom Russland og Vesten?

Går Russlands Arktis-politikkutvikling i en mer konfronterende retning? Eller vil den fortsatt bidra til et konstruktivt samarbeid med andre stater i regionen, og dermed bevare Arktis som et tydelig politisk felt? Vi spår tre potensielle og tydelige moduser av politikkbestemmelser, som kan resultere i forskjellige russiske tilnærmelser til Arktis. Først et «realistmodus», sentrert i sikkerhet og fordeling av makt. Så et «offentlig modus», fokusert på å bevare samarbeid mellom etablerte offentlige regimer. Og til sist et «diplomatisk ledelse-modus», også fokusert på sikkerhetsinteresser, men karakterisert av forsiktige tilpasninger av kurser og handlinger mellom forskjellige politiske- og geografiske områder.

Dette prosjektet tar for seg den endrende innflytelsen disse modusene har i den russiske debatten på Arktis, akkurat som hvilke betingelser modusene setter for russisk politikk i og på regionen. Vårt analytiske vendepunkt er at russisk Arktis-politikk må bli forstått som et produkt av et dynamisk og tosidet spill, mellom innenriks- og internasjonale faktorer. På den ene siden er offisiell politikk bestemt av innenriks-aktører og institutter som beskytter og prosjekterer diverse synspunkt og interesser, og er derfor gjenstand for forhandlinger innenlands.

På den andre siden er ikke statssikkerhet og relasjoner formulert i isolasjon fra politikk i andre stater. Dersom Arktis blir primært sett på som en arena for statlig bestridelse og sikkerhet, vil det spille inn på, og forme Russlands politikk. På linje med disse antagelsene, vil prosjektet komplementere studiet av hvordan Russlands Arktis-politikk er fremmet med utfyllende studier av Arktisk politikk, gjennomført av to av Russlands vestlige arktiske partnere, Norge og USA.   

Følgende seminarer har blitt arrangert som en del av dette prosjektet:

Russland og fremtiden for arktisk samarbeid

 

Vi må snakke om Russland og nordområdene

Mer om NUPIs forskning på Arktis og Russland og Eurasia finner du her og her.

Følg oss på Twitter for oppdateringer om CANARCT:

Program

NORRUSS