Bevæpnet belgisk soldat patruljerer park i Brussel Photo: Emanuele Cardinall. 23.02.2016. CC BY-NC-SA 2.0. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

Soldat patruljerer i Brussel under økt terrorberedskap. 

Forskningsprogram

Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet

Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet har eksistert siden 2002, og består i dag av Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)Politihøgskolen (PHS) og Senter for forskning på ekstremisme (C-REX). Konsortiet utgjør et av de tyngste og mest anerkjente forskningsmiljøene i Europa på disse temaene. Det er en arena for forskningsformidling, informasjonsutveksling og oppbygging av kompetanse på tvers av institusjoner.

Konsortiet blir finansiert gjennom departementer, direktorater og næringsorganisasjoner som ønsker å støtte norsk forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet, og som ønsker å dra nytte av ekspertisen som Konsortiet innehar. Forskere i Konsortiet har også vært aktive støttespillere i politikkutforming og utvikling av tiltak. Eksempler er Handlingsplanen mot voldelig ekstremisme og radikalisering og Stortingsmeldingen om globale sikkerhetstrusler i utenrikspolitikken.

Temaene som konsortiets forskere har spisskompetanse på, og som står i fokus for nåværende forskningsaktiviteter, er forebygging av voldelig ekstremisme og terrorisme, islamistisk terrorisme i Europa og resten av verden, høyreekstremisme og anti-jihadistiske bevegelser, solo-terrorisme, terroristers målutvelgelse, terrorbekjempelse, organisert og internasjonal kriminalitet i Europa og i naboregionene, politikkutforming i bekjempelse av organisert kriminalitet, organisert kriminalitet og statsdannelse, illegal økonomi og opprørsgrupper i Vest-Afrika og Nord-Afrika, piratvirksomhet, samfunnssikkerhet, trusler mot eksportsektoren, gjengkonflikter, krisehåndtering og internasjonalt politisamarbeid.

Nye publikasjoner fra konsortiets forskere: 

Hegghammer, Thomas (2016). 'The Future of Jihadism in Europe: A Pessimistic View', Perspectives on Terrorism 10:6.

Nesser, P., Anne Stenersen & Emilie Oftedal (2016). 'Jihadi terrorism in Europe: The IS Effect', Perspectives on terrorism 10:6.

Bjørgo, T., & Ingvild M. Gjelsvik (2015). Forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: En kunnskapsstatus.

Hemmingby, C. & Tore Bjørgo (2016). The dynamics of a terror targeting process: Anders B. Breivik and the 22 July Attacks in Norway. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Ravndal, J. A. (2016). 'Right-wing terrorism and violence in Western Europe: Introducing the RTV Dataset', Perspectives on terrorism 10:3.

Nyheter

Publikasjoner