Forskningsprosjekt

Russisk strategisk kommunikasjon og politiske ambisjoner overfor Europa (RUSSTRAT)

2017 (Pågående)

Dette prosjektet undersøker russisk strategisk kommunikasjon i forbindelse med sentrale hendelser i Europa i 2016, som Brexit og NATO-toppmøtet i Warszawa.

I et samfunn med økende medietetthet virker kommunikasjon å bli stadig viktigere i internasjonal politikk.

På bakgrunn av en slik forståelse vil dette prosjektet undersøke russisk strategisk kommunikasjon i forbindelse med sentrale hendelser i Europa i 2016, som Brexit og NATO-toppmøtet i Warszawa. Formålet er å forstå russiske politiske ambisjoner overfor Europa, men også mer spesifikt hvordan disse konkret forsøkes nådd (dels) gjennom kommunikasjon og språklig praksis.

Program

Tilskuddsordning til akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning