Tjenester til skolen

Publisert: 1. apr. 2015

NUPI har et særlig ansvar for å bidra til å øke kunnskapen om internasjonale forhold blant elever i skolen. Vårt viktigste verktøy for å gjøre dette er nettportalen NUPI Skole, der vi gjør tilgjengelig artikler, arbeidsoppgaver og mer. Alt innholdet på NUPI Skole er koplet til relevante kompetansemål fra gjeldende læreplaner i samfunnsfag i videregående skole. Hovedproduktet på NUPI Skole er som tidligere artikkelserien Hvor hender det?, der aktuelle utenrikspolitiske saker og temaer blir presentert i et forståelig og pedagogisk språk, med tilhørende ordforklaringer, rikt bilde- og illustrasjonsstoff, arbeidsoppgaver, lenkeforslag og quizer.

NUPI tilbyr også andre tjenester til lærere og elever i skolen. Vi tar imot skoleklasser på besøk til NUPI og holder foredrag om aktuelle problemstillinger.

Er det noe spesielt dere ønsker? Ta kontakt med vår skoleansvarlige Ivar Windheim.