Hopp til innholdet

Hopp til hovedmeny

Hopp til Søk

Hopp til sidemeny

NUPI
 
 

Heidi Kjærnet

 
 

Heidi Kjærnet [Doktorgradsstipendiat]

Heidi Kjærnet
E-post:
hkSPAMFILTER@nupi.no
Direkte:
Mobil:
928 69 742
Postadresse:
Pb 8159 Dep, 0033 Oslo
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2 D

application/pdf (448,65 kB)
Image
 

Pågående forskning

Gjesteforsker på Program on Energy and Sustainable Development ved Stanford University 2010-2011.

Doktorgradsstipendiat ved Energiprogrammet. Arbeidstittel for avhandlingen er "Petroleum, politics and power: The national oil companies of Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan". Prosjektet ser på forholdet mellom statlige petroleumsselskaper og staten i de tre landene.

Arbeider på prosjektene  Flammable societies  ,  Russian energy research and innovation: Prospects for cooperation on renewables and efficiency   og  RUSSCASP  .

Utdanning
[2008]
Doktorgradsprogrammet i statsvitenskap, Universitetet i Tromsø
[2007]
Mastergrad i europeiske og amerikanske studier, UiO

Arbeidserfaring
[2011]
Gjesteopphold ved Econ Pöyry (RUSSCASP)
[2009-2010]
Gjesteopphold ved Fridtjof Nansens Institutt (RUSSCASP)
[2007]
Vit. ass/forsker/doktorgradsstipendiat, NUPI
[2006]
Intern ved den norske ambassaden i Aserbajdjan

 

Publikasjoner [vis kronologisk]

Artikler (tidskrifter og bøker)
 • Kjærnet, Heidi (2012). National oil companies and the state,

  in A. Heinrich, and H. Pleines (eds): Challenges of the Caspian Resource Boom: Domestic Elites and Policy-making

   

  .Palgrave Macmillan.s. 191-204.Bokkapittelet undersøker de nasjonale oljeselskapene i tre post-sovjetiske, kaspiske stater, Aserbajdsjan, Kasakhstan og Turkmenistan, med søkelyset rettet mot ledelsesstrategier regjeringene bruker overfor oljeselskapene. [url]
 • Kjærnet, Heidi (2012). Living under the bullet: Internal displacement in the Azerbaijani oil boom,

  in McNeish, John-Andrew and Owen Logan (eds.) Flammable societies. Studies on the socio-economics of oil and gas

  .London,Pluto Press.s. 156-175.This chapter focuses on how the community of approximately 600,000 internally displaced persons (IDPs) in Azerbaijan relate to the country’s oil boom. [url]
 • Kjærnet, Heidi (2010). Svart gull, svart samvittighet? ,

  i Internasjonal Politikk 68:2010:2

  .Oslo,Universitetsforlaget.s. 295-303.Artikkelen er en omtale av Helge Ryggviks "Til siste dråpe. Om oljens politiske økonomi"; Gudmund Skjeldal og Unni Berges "Feber. Historia om norsk olje og gass" og Simen Sætres "Petromania. En reise gjennom verdens rikeste oljeland". [url]
 • Kjærnet, Heidi (2010). Strategic Resources, Strategic Players: The Role of National versus International Oil Companies in Post-Soviet Eurasia,

  i Roger E. Kanet og Maria Raquel Freire (red.), Key Players and Regional Dynamics in Eurasia. The Return of the 'Great Game'

  .Palgrave Macmillan.s. 271-289.This chapter provides an account of the policy choices Azerbaijan, Kazakhstan and Russia have made with regard to balancing foreign involvement in petroleum development with national control of the region’s strategic resources. [url]
 • Kjærnet, Heidi (2010). At Arm's Length? Applied Social Science and its Sponsors,

  Journal of Academic Ethics, vol. 8, 1-9

  .Springer.The article deals with trust in applied social science research in the light of applied researchers’ increased dependence on project funding. [url]
 • Øverland, Indra , Heidi Kjærnet, Andrea Kendall-Taylor (2010). The Resource Curse and Authoritarianism in the Caspian Petro-States ,

  in Overland, Indra , Heidi Kjærnet, Andrea Kendall-Taylor [eds.] Caspian Energy Politics: Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan

  .Abingdon,Routledge.s. 1-12. [url]
 • Kjærnet, Heidi (2010). Displacement in a Booming Economy: IDPs in Azerbaijan,

  in Overland, Indra , Heidi Kjærnet, Andrea Kendall-Taylor [eds.] Caspian Energy Politics: Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan

  .Abingdon,Routledge.s. 60-77. [url]
 • Torjesen, Stina , Indra Øverland, Heidi Kjærnet (2010). China and Russia: Partners or Firewalls for the Caspian Petro-States?,

  in Overland, Indra , Heidi Kjærnet, Andrea Kendall-Taylor [eds.] Caspian Energy Politics: Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan

  . Abingdon,Routledge.s. 93-100. [url]
 • Øverland, Indra , Heidi Kjærnet, Andrea Kendall-Taylor (2010). The Logic of Authoritarianism in the Caspian Petro-States,

  in Overland, Indra , Heidi Kjærnet, Andrea Kendall-Taylor [eds.] Caspian Energy Politics: Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan.

  .Abingdon,Routledge.s. 178-184. [url]
 • Kjærnet, Heidi (2010). Azerbaijani–Russian Relations and the Economization of Foreign Policy,

  in Overland, Indra , Heidi Kjærnet, Andrea Kendall-Taylor [eds.] Caspian Energy Politics: Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan

  .Abingdon,Routledge.s. 150-161. [url]
 • Kjærnet, Heidi (2009). The Energy Dimension of Azerbaijani-Russian Relations: Maneuvering for Nagorno-Karabakh,

  In Russian Analytical Digest, no 56 (Special Issue: Russia's Energy Relations to Its Caspian Neighbors )

  .s. 2-5. [url]
 • Kjærnet, Heidi , Indra Øverland (2008). Doing business in Uzbekistan,

  OGEL – Oil, Gas and Energy Law, vol. 6, no. 3.

  .Voorburg,OGEL - Global Energy Law & Regulation Portal .This paper provides a short but comprehensive survey of different aspects of doing business in Uzbekistan. [url]
 • Kjærnet, Heidi , Indra Øverland (2008). The Trajectory of Reform in Turkmenistan: Implications for Foreign Oil Companies,

  OGEL – Oil, Gas and Energy Law, vol. 6, no. 3

  .Voorburg,OGEL - Global Energy Law & Regulation Portal.s. . [url]
 • Kjærnet, Heidi , Stina Torjesen, Dosym Satpaev (2008). Big Business and High-level Politics in Kazakhstan: An Everlasting Symbiosis?,

  i China and Eurasia Forum Quarterly, vol. 6, nr. 1

  .Bosten/Hong Kong,Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program.s. 95-107.Artikkelen hevder at det er en symbiose mellom elitens næringslivsgrupper og topp-politikere i Kasakhstan. Den fremmer en typologi for de ulike typene av symbiotiske forhold som eksisterer og belyser aktivitetene til en rekke prominente personer i kasakhisk politikk og økonomi. [Fulltekst] [url]
 • Kjærnet, Heidi (2007). En smak av egen medisin: Aserbajdsjans russlandsstrategi,

  Nordisk Østforum, vol. 21, nr. 4

  .Oslo,Norsk Utenrikspolitisk Institutt.s. 457-574.Artikkelen analyserer Aserbajdsjans russlandsstrategi med særlig henblikk på hvordan Aserbajdsjans nyvunne energiuavhengighet påvirker forholdet til Russland. [url]

Bøker & Rapporter

Populærpubliseringer

Mine lenker