Energisikkerhet i Nord-Europa og Baltikum

Tor 11 feb. 2016
Tid: 13:00 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 0

Tema for dette rundebordsseminarer er energisikkerhet i Nord-Europa og Baltikum, virkningene av konflikten i Ukraina og hvordan den nye europeiske energiunionen vil påvirke på energisikkerheten.

I EU pågår det for tiden arbeid med en ny global strategi for utenriks- og sikkerhetspolitikk. En viktig dimensjon i denne stragegien vedrører energi- og energisikkerhet.

Med hensyn til energi og energisikkerhet i Baltikum-regionen, førte EU-utvidelsen i 2004 til politiske og institusjonelle/regulatriske endringer. I tillegg har den væpnede konflikten i Ukraina satt energi- og sikkerhetsspørsmål øverst på den europeisk-politiske dagsorden.

Hvordan kan energipolitikken og en regional fordeling av energiressursene bidra til å endre nivået på energisikkerhet regionalt og i enkeltland? Hvordan løser aktørene energisikkerhetsspørsmålet? Ved politiske samarbeidstiltak innen EU, Norden og Baltikum med sikte på å håndtere landenes avhengighet av energi og økende energisikkerhet? Hvilke påvirkninger vil de nye euroepiske energiunionen ha på sikkerhetstiltak?

Program:

Part 1:
13.00 – 13.10: Welcome, Ulf Sverdrup, NUPI
13.10 – 13.30: Keynote 1, Antonio Missiroli, EUISS
13.30 – 13.45: Keynote 2, Ramūnas Vilpišauskas, Vilnius University
13.45 – 14.00: Keynote 3, Zuzanna Nowak, PISM / Jakub Godzimirski, NUPI
14.00 – 14.20: Keynote 4, Emily Cox, University of Sussex

Arrangementet vil bli streamet på NUPIs YouTube-kanal: