FN70: Hvordan tenke nytt om samspillet mellom humanitær innsats og utviklingshjelp?

Tir 15 mars 2016
Tid: 10:00 Sted: NUPI Språk: English Ledige plasser: 38
Legg i kalender 16-03-15 10:00 16-03-15 11:30 38 FN70: Hvordan tenke nytt om samspillet mellom humanitær innsats og utviklingshjelp? Hvordan kan FN styrke samspillet mellom humanitære aktører og utviklingsaktører? NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Hvordan kan FN styrke samspillet mellom humanitære aktører og utviklingsaktører?

Dette er det tredje i seminarserien i forbindelse med Utenriksdepartementets prosjekt FN70: En ny dagsorden. Prosjektet utvikler ideer og anbefalinger til reform, til den neste FN-sjefen, som begynner i jobben 1. januar 2017.  Målet med seminarserien er å legge til rette for dialog mellom forsknings- og sivilsamfunnsaktører  og gi innspill til prosjektet. For mer informasjon om FN70-prosjektet, se https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-affairs/the-un/new_agenda/id2424395/.

Dette tredje seminaret fokuserer på skjæringspunktene mellom humanitær assistanse og utviklingshjelp. Hvordan kan FN-systemet og Generalsekretæren sikre mer helhetlig tilnærming fra FN, for eksempel i langvarige kriser og flyktningsituasjoner? Kan den humanitære innsatsen gå inn i en bredere strategi for utvikling?

 

NUPI arrangerer dette seminaret i samarbeid med Utenriksdepartementet og Det norske senteret for humanitære studier, et tverregionalt senter bestående av forskere fra NUPI, PRIO og CMI.

10:00-10:10

Welcome

Gjermund Sæther, Project Manager, UN70: A New Agenda, MFA

 

10:10-10:40

Key note

Magdy Martinez-Soliman, UNDP 

 

10:40-11:10

Comments from discussants

Turid Lægreid, Norwegian Military Academy

Kristoffer Lidén, PRIO

3rd discussant tbc

 

11:10-11:30

Discussion, Q&A

 

 

Seminaret kan følges direkte på YouTube

Relevante publikasjoner

Relevante prosjekter

  • Forskningsprosjekt

    FN 70 år (FN70)

    2015 (Avsluttet)

    Norge utvikler anbefalinger og ideer til reform av FN til den nye generalsekretæren i prosjektet «FN70: En ny dagsorden».