Hvordan bevare freden? FNs fredsoperasjoner i møte med terrorisme og voldelig ekstremisme

Ons 26 okt. 2016
Tid: 13:30 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 25
Legg i kalender 16-10-26 13:30 16-10-26 15:00 38 Hvordan bevare freden? FNs fredsoperasjoner i møte med terrorisme og voldelig ekstremisme Arthur Boutellis fra International Peace Institute presenterer sin ferskeste rapport om FNs fredsoperasjoner og voldelig ekstremisme. NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Arthur Boutellis fra International Peace Institute presenterer sin ferskeste rapport om FNs fredsoperasjoner og voldelig ekstremisme.

Sju av de elleve landene som er hardest rammet av terrorisme i verden har fredsoperasjoner i FN-regi. I land som er rammet av terrorisme og voldelig ekstremisme blir fredsoperasjonene stadig oppfordret til å tilpasse fremgangsmåtene sine uten å gå på akkord med FNs doktrine. Til dags dato har imidlertid de bredere politiske og praktiske utfordringene, mulighetene og farene FNs fredsoperasjoner møter i slike komplekse sikkerhetssituasjoner vært lite undersøkt. Dette har skapt et gap mellom policy-debatten i New York og realitetene FN-staben på bakken står overfor.

Arthur Boutelli's policy paper  søker å bygge bro over dette gapet gjennom å undersøke innsatsen for å integrere kontraterror (CT) og forebyggong og imøtegåelse av voldelig ekstremisme (P/CVE) i FNs fredsoperasjoner, så vel som tilhørende utfordringer og mulighetet. Rapporten forsøker å utvide omfanget av diskusjoner utover hvovidt fredsoperasjoner kan "gjøre kontraterror", til hvordan de bedre kan støtte nasjonale styresmakter og lokalsamfunn i å forhindre terrorisme og voldelig ekstremisme.

Arthur Boutellis er direktør for Brian Urquhart Center for Peace Operations ved International Peace Institute (IPI). Der har han arbeidet siden 2011, primært med policy-saker relatert til FMs fredsoperasjoner (fredsbevaring og spesielle politiske oppdrag), inkludert strategisk planlegging, styring, "force generation", partnerskap, fredsbygging, mekling og fredsprosesser, forebgygging, transnasjonal organisert kriminalitet, DDR/SSR, beskyttelse av sivile og politikk i FN-reform.

Relevante prosjekter