Cyber som en strategisk dimensjon i den nasjonale sikkerheten – et israelsk perspektiv

Fre 18 aug. 2017
Tid: 13:00 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 9
Legg i kalender 17-08-18 13:00 17-08-18 14:30 38 Cyber som en strategisk dimensjon i den nasjonale sikkerheten – et israelsk perspektiv Antallet politisk motiverte cyberangrep øker internasjonalt. Slike angrep kan føre til alvorlig skade på kritisk infrastruktur og sensitive sikkerhetsorganisasjoner. Derfor regnes cyber nå ofte som det femte domene for krigføring og forsvar, ved siden av land, sjø, luft og det ytre rom. NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Antallet politisk motiverte cyberangrep øker internasjonalt. Slike angrep kan føre til alvorlig skade på kritisk infrastruktur og sensitive sikkerhetsorganisasjoner. Derfor regnes cyber nå ofte som det femte domene for krigføring og forsvar, ved siden av land, sjø, luft og det ytre rom.

18. august kommer dr. brigader (retired) Ephraim Lapid til NUPI. Israel er kjent for å ha investert mye i sikkerhet- og cyberkrigføring som en integrert del av militæret og som forsvarsstrategi. Lapid vil dele sin erfaring fra det israelske etterretningsmilitæret. Han understreker at det er mange grunner til hvorfor cyber er en stor utfordring når det kommer til sikkerhet og beskyttelse. En betydelig del av cyberangrep er strategiske angrep – skaden skjer mot de mest sensitive sikkerhetsorganisasjonene og landets vitale infrastrukturer. Cyber lar angriperne gå etter mål uten å være nær dem fysisk, og uten behovet for å forsvare seg mot et motangrep. Et cyberangrep som planlegges med de rette hjelpemidlene kan forstyrre et mellomstatlig system ved å påvirke både sivile og militære systemers funksjonalitet samtidig.

Dr. brig. (r) Ephraim Lapid har omfattende og variert erfaring fra militæret og det offentlige, og han har en doktorgrad i statsvitenskap. I løpet av sin lange karriere i militæret har Lapid vært senioroffiser i det israelske etterretningsmilitæret, en talsmann for det israelske forsvaret, og seniorinstruktør ved National Defence College. Lapid har erfaring både fra offentlig og privat sektor.

Ordstyrer er seniorrådgiver på NUPI Karsten Friis.

Seminaret blir streamet på YouTube: