Frokostseminar: NATO og kollektivt forsvar i det 21. århundret

Ons 26 apr. 2017
Tid: 08:00 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 37
Legg i kalender 17-04-26 08:00 17-04-26 10:00 38 Frokostseminar: NATO og kollektivt forsvar i det 21. århundret Leverer NATO? Karsten Friis lanserer bok og gir innsikt i viktige spørsmål om alliansen. I forbindelse med lanseringen av “NATO and Collective Defence in the 21st Century: An Assessment of the Warsaw Summit” har NUPI gleden av å invitere til frokostseminar. NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Leverer NATO? Karsten Friis lanserer bok og gir innsikt i viktige spørsmål om alliansen. I forbindelse med lanseringen av “NATO and Collective Defence in the 21st Century: An Assessment of the Warsaw Summit” har NUPI gleden av å invitere til frokostseminar.

NUPI-forsker Karsten Friis' nye bok presenterer en banebrytende vurdering av NATOs kollektive forsvarsstrategier i kjølvannet av NATOs toppmøte i Warszawa i juli 2016.

Kollektivt forsvar og avskrekking kom tilbake på dagsordenen på Wales-toppmøtet 2014 etter den russiske anneksjonen av Krim, og var på mange måter en ‘game changer’ for NATO. Warszawatoppmøtet var en oppfølging og en operasjonalisering av Wales-toppmøtet, samtidig som det la til flere initiativer på dagsordenen.

Men leverer NATO? Denne boken gir en grundig vurdering av de pågående debatter og diskusjoner som foregår innenfor og utenfor alliansen, i Europa og Nord-Amerika. I tilbakevendingen til avskrekking står NATO overfor utfordringer knyttet til strategisk tenkning, kapasitetsutvikling og atomvåpenets rolle. Det har også blitt reist spørsmål om framtidsutsiktene om NATO-medlemskap for land som Sverige og Finland, med bredere implikasjoner for sikkerhetssituasjonen i Østersjøen. Sentralt i alt dette er selvsagt NATOs forhold til Russland og spørsmål rundt et nytt sikkerhetsdilemma i utfordringen å opprettholde en passende balanse mellom avskrekking og dialog. Kapitlene i boken tar opp disse spørsmålene og gir en sårt tiltrengt analyse av resultatene fra NATOs toppmøte i Warszawa.

Denne boken vil være av interesse for politikere og studenter med interesse for NATO, internasjonal sikkerhet, europeisk politikk, sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner (IR) generelt.

Følg seminaret live på YouTube-kanalen vår:

PROGRAM:

  • Frokost serveres fra 08.00
  • Seminaret starter 08.30
  • Innledning ved seniorrådgiver ved NUPI og redaktør av boken, Karsten Friis
  • Førsteamanuensis ved IFS, Robin Allers: NATO and the Enhanced Forward presence
  • Seniorforsker ved NUPI, Julie Wilhelmsen: NATO and Russia
  • Dosent i internasjonal politikk med tilknytning til CSIS, Ann-Sofie Dahl: NATO, Sweden and Finland.
  • Kommentar ved Tom Holter, Forsvarsdepartementet

Relevante publikasjoner