UN Peacekeeping doctrine in a new era

Ons 15 mars 2017
Tid: 12:30 Sted: NUPI Språk: English Ledige plasser: 39
Legg i kalender 17-03-15 12:30 17-03-15 14:00 38 UN Peacekeeping doctrine in a new era Hvilken rolle spiller FNs fredsbevarende innsats i konflikthåndtering i dag? I forbindelse med lanseringen av boken «UN Peacekeeping doctrine in a new era» har vi gleden av å invitere til seminar med påfølgende paneldiskusjon. NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Hvilken rolle spiller FNs fredsbevarende innsats i konflikthåndtering i dag? I forbindelse med lanseringen av boken «UN Peacekeeping doctrine in a new era» har vi gleden av å invitere til seminar med påfølgende paneldiskusjon.

Nye erfaringer rundt FNs fredsbevarende operasjoner har utfordret de tradisjonelle prinsippene om samtykke, upartiskhet og minstebruk av makt. Tempoet og omfanget til disse endringene har nå nådd et punkt hvor flere nye mandater virkelig utfordrer den fremtidige validiteten av FNs grunnprinsipper og identitet rundt fredsbevaring.

NUPI-forskerne Cedric de Coning og John Karlsrud, og professor Chiyuki Aoi ved University of Tokyo, analyserer i en ny bok med tittelen “UN Peacekeeping doctrine in a new era” denne voksende avstanden mellom teori og praksis i FNs fredsbevarende doktrine.

Dette seminaret vil bruke boken som et utgangspunkt for en diskusjon rundt relevansen av FN som en internasjonal konfliktløser i en verden karakterisert av voldelig ekstremisme, etnisk krig og Trump-administrasjonens skifte bort fra multilateralisme.

Cedric de Coning er seniorforsker i forskningsgruppen på fred og konflikt ved NUPI, og han er seniorrådgiver med fredsbevaring og fredsbygging for ACCORD. De Coning er i redaksjonsrådet for tidsskriftene Global Governance og Peacebuilding. Han har doktorgrad i etikk fra Avdeling for filosofi ved University i Stellenbosch.

John Karlsrud (PhD) er seniorforsker ved forskningsgruppen på fred og konflikt ved NUPI, og leder NUPIs Training for Peace-program. Karlsrud er spesielt interessert i normendringer, fredsbevaring, fredsbygging og humanitære spørsmål.

Under paneldebatten vil i tillegg generalmajor Kristin Lund fra Norwegian Defence International Centre (NODEFIC), og Specialist Director Peace Operations i Utenriksdepartementet Anne Kjersti Frøholm delta i diskusjonen.

Kari Osland er møteleder denne dagen og arrangementet streames live på vår YouTube-kanal:

Relevante publikasjoner

Relevante prosjekter

  • Forskningsprosjekt

    FN 70 år (FN70)

    2015 (Avsluttet)

    Norge utvikler anbefalinger og ideer til reform av FN til den nye generalsekretæren i prosjektet «FN70: En ny dagsorden».