Militærmaktseminaret 2018: Ny verden – nytt NATO?

Tor 8 nov. 2018
Tid: 09:00 Sted: Litteraturhuset, Oslo Språk: Engelsk og norsk Ledige plasser: 63
Legg i kalender 18-11-8 09:00 18-11-8 14:30 38 Militærmaktseminaret 2018: Ny verden – nytt NATO? Hvordan kan vi sikre et troverdig kollektivt forsvar av Europa i disse Trump-tider? Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen åpner det 20. Militærmaktseminaret hvor vi inviterer til politisk og faglig debatt. Litteraturhuset, Oslo NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Hvordan kan vi sikre et troverdig kollektivt forsvar av Europa i disse Trump-tider? Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen åpner det 20. Militærmaktseminaret hvor vi inviterer til politisk og faglig debatt.

Trump-administrasjonen har utfordret flere av grunnpilarene til det tradisjonelt sterke forholdet mellom Europa og USA. I tillegg til sprikende syn og politikk på handel, tariffer og klimaendringer, har presset på de europeiske allierte til å nå toprosentsmålet økt dramatisk siden Trump kom til makten. Fremtiden til amerikansk forsvarsforpliktelse og tilstedeværelse i Europa kan bli betinget av europeiske forsvarsutgifter.

Det er mulig at denne utviklingen kan føre til en undergraving av solidaritet og amerikanske sikkerhetsforpliktelser. I verste fall kan det hende at Europa må stole på et NATO med liten amerikansk involvering. Det er ikke sannsynlig at USA noen gang formelt vil forlate forsvarsalliansen, men amerikanerne kan velge å bidra med mye mindre ressurser enn de gjør i dag. Til tross for nye insentiver for å styrke EUs sikkerhets- og forsvarsevne, er det usannsynlig at EU noen gang vil ta over den kollektive forsvarsrollen NATO har. Forsvaret av Europa må kanskje stole mer på et «europeisk NATO» enn før – eller alternativt skape sterkere bilaterale bånd mellom USA og det enkelte europeiske land. Siden vi ikke lenger kan avvise slike scenarier, har tiden kommet for å spørre seg hvordan et alternativt rammeverk for forsvar og sikkerhet kan se ut.

Hva kan et europeisk NATO gjøre alene for å forsvare Europa? Hvilke tiltak kan bidra til å styrke dagens svake og fragmenterte forsvarsstruktur i Europa mest mulig effektivt? Kan vi forvente en større innbyrdes konkurranse om å styrke sine bilaterale bånd til USA, og burde det i så fall være løsrevet fra NATO? Bør Norge fokusere på sikring mot risikoen i ulike fremtidige scenarier, eller styrke dagens forsvarsstrategi?

2018 markerer Militærmaktseminarets 20-års jubileum. Årets seminar ønsker å gi et innblikk i et ukomfortabelt fremtidsscenario der løsninger som et større nordisk forsvarssamarbeid, en mer bilateral verden, eller den potensielle nye rollen til viktige land som Tyskland, skal diskuteres. Det vil være bidrag fra en rekke eksperter fra inn- og utland og norske beslutningstakere.

Arrangementet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal:

STED: Wergeland, Litteraturhuset, Oslo.

PROGRAM:

08.30-09.00

Kaffe og registrering

09.00-10.15

Velkommen ved NUPI-direktør Ulf Sverdrup

Åpningstale: forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Keynote: Normal is Over: “Make America Great Again” and the consequences for NATO and Europe, Constanze Stelzenmüller (Brookings Institution)

10.15-10.30

Kaffepause

10.30-11.30

Del 2: A European NATO?

Ordstyrer: Karsten Friis (seniorrådgiver, NUPI)

Regionalization or fragmentation of NATO?  Jens Ringsmose (direktør, Institutt for militære operasjoner, Forsvarsakademiet, Danmark)

Will Germany become the future defence pillar of Europe?  Ulrike Franke (Policy Fellow, European Council of Foreign Relations  ECFR)

UK’s security commitments to Europe after Brexit. Andrew Dorman (Professor, Department of Defence Studies, King’s College London)

France and the defence of Europe.  Pernille Rieker (seniorforsker, NUPI)

What is the potential of Nordic defence cooperation?  Karlis Neretnieks (Kungl Krigsvetenskapsakademien, Sverige)

11.30-11.45

Kaffepause

11.45-12.45

Del 3: Paneldebatt: Can Europe defend Europe?

Ordstyrer: Karsten Friis

Deltakere: Jens Ringsmose, Ulrike Franke, Andrew Dorman, Pernille Rieker, Karlis Neretnieks

12.45-13.30

Lunsj i Kjelleren, Litteraturhuset

13.30-15.00

Del 4: Konsekvenser for Norge. Trenger vi en plan B? (vil foregå på norsk)

Ordstyrer: Kate Hansen Bundt (generalsekretær DNAK og styreleder i NUPI)

Innledning: Generalløytnant Rune Jacobsen (Sjef, Forsvarets Operative Hovedkvarter)

Paneldebatt med:

Tone Skogen, statssekretær FD (H)

Hårek Elvenes, stortingsrepresentant (H)

Espen Barth Eide, stortingsrepresentant, (Ap)

Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant (SV)