Energisikkerhet i Europa: hva kan Norge og Polen bidra med?

Fre 1 feb. 2019
Tid: 10:30 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 32
Legg i kalender 19-02-1 10:30 19-02-1 12:30 38 Energisikkerhet i Europa: hva kan Norge og Polen bidra med? Et nytt polsk-norsk samarbeid skal bidra til økt energisikkerhet i Europa. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg møter sin polske motpart på NUPI for å snakke om den nye gasskorridoren mellom Norge og Polen. NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Et nytt polsk-norsk samarbeid skal bidra til økt energisikkerhet i Europa. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg møter sin polske motpart på NUPI for å snakke om den nye gasskorridoren mellom Norge og Polen.

Gjennom forbedret infrastruktur skal «Baltic Pipe»-prosjektet sørge for nye forsyningsruter for gass til det europeiske markedet. Denne nye ruten gjør det mulig å transportere gass fra Norge til danske og polske markeder, og til sluttbrukere i landene rundt. Prosjektet er også en del av EU-planen om å styrke energisamarbeid langs nord-sør aksen i denne delen av Europa. Målet er altså at man får et sterkere energisamarbeid og en forbedret energisikkerhet i regionen.

Prosjektet er et nytt steg videre i det polsk-norske energisamarbeidet, og har blitt gjort mulig gjennom det bredere rammeverket til EUs energipolitikk. Norge har tidligere levert relativt små mengder gass til Polen via Tyskland i perioden mellom 2001 og 2006. «Baltic Pipe»-prosjektet åpner for eksport på opptil 10 milliarder kubikkmeter gass til Polen. I tillegg har to polske firma etablert seg på den norske kontinentalsokkelen, Lotos og PGNiG Upstream.

Seminaret 1. februar 2019 vil gi en god mulighet til å bli bedre kjent med polsk energipolitikk og Norges rolle i arbeidet med europeiske planer i gassektoren. Hit kommer Krzysztof Tchórzewski, energiminister i Polen, olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, Piotr Naimski som er polsk statsfullmektig for strategisk energiinfrastruktur.

I tillegg vil også representanter for selskaper involvert i polsk-norske planer delta i en panelsamtale om de nye markedsmulighetene.

Direktør ved NUPI, Ulf Sverdrup, leder arrangementet.

Arrangementet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal:

PROGRAM:

10.00

Registrering og kaffe

10.30

Åpningstale ved NUPI-direktør Ulf Sverdrup

10.30

Hovedtaler:

Gas in Polish Energy Policy 2040, Krzysztof Tchórzewski, energiminister, Polen

Norwegian Gas in the European Energy Mix, Kjell-Børge Freiberg, olje- og energiminister

The role of NCS in Polish gas diversification policy, Piotr Naimski, polsk statsfullmektig for strategisk energiinfrastruktur

11.05

Panelsamtale: Baltic Pipe –  new market opportunities

Moderator: Ulf Sverdup, direktør NUPI

Torben Brabo administrerende direktør, Energinet Gas TSO A/S

Frode Leversund, administrerende direktør, GASSCO

Tomasz Stępień, administrerende direktør, GAZ-SYSTEM

Piotr Woźniak, President, PGNiG

12.30

Slutt