Fremtiden til Russlands våpeneksport

Man 27 mai 2019
Tid: 13:30 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 37
Legg i kalender 19-05-27 13:30 19-05-27 15:00 38 Fremtiden til Russlands våpeneksport Kan russisk våpeneksport fortsette å øke Russlands innflytelse i verden? NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Kan russisk våpeneksport fortsette å øke Russlands innflytelse i verden?

Salg av våpen kan være til fordel for et land både kommersielt og for geopolitisk innflytelse, og våpeneksport er et viktig element for Russlands gjenoppblomstring som stormakt. Russland har i mange år vært verdens nest største våpeneksportør. Nye tall fra SIPRI tyder imidlertid på at russisk våpensalg nå opplever en langsiktig nedgang. Hvordan ser fremtiden ut for russisk våpeneksport? Vil denne eksporten kunne fortsette å øke russisk innflytelse i verden? Hvilke produksjonskapabiliteter, kunder og eksportpolitikk vil Russland ha for sin våpeneksport i årene som kommer?

Siden 2010 har den russiske våpenindustrien forsøkt å imøtekomme en bølge av etterspørsel etter våpen innenlands, samtidig som de ønsker å opprettholde høye eksporttall. I stor grad har våpenindustrien vært i stand til dette, men kritikere hevder likevel at selskapene er lite reformerte, mangler private insentiver, og at den egentlig ikke er forberedt på fremtidens teknologiske utfordringer.

I dag er det derfor usikkerhet om hvordan bransjen vil kunne konkurrere i en verden av raskt skiftende teknologier og et økende antall konkurrenter. Videre er det også usikkerhet om hvem kundene vil være. Det handler ikke bare om teknologisk konkurranseevne og pris, det handler også om hvilken eksportpolitikk som best tjener russiske geopolitiske interesser.

Under dette seminaret skal Ruslan Pukhov og Konstantin Makienko fra den uavhengige tenketanken CAST i Moskva gi sine vurderinger på hvor klar våpenindustrien er for å møte fremtiden, og av hvilke prinsipper som blir tatt om hva de skal selge til hvem, nå og i fremtiden.

Ruslan Pukhov er direktør ved Centre for Analysis of Strategies and Technologies. Konstantin Makienko er assisterende direktør samme sted. Una Hakvåg vil komme med en kommentar til Pukhov og Makienkos presentasjon. Hun er forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

Helge Blakkisrud, seniorforsker og leder for forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel ved NUPI, vil moderere seminaret.

Arrangementet strømmes direkte til NUPIs YouTube-kanal: