De Facto-stater og land-for-fred avtaler: territorium og anerkjennelse på kollisjonskurs?

Tir 5 okt. 2021
Tid: 12:00 Sted: C.J. Hambrosplass 2 D/Strømmes på Facebook og Youtube Språk: Engelsk Ledige plasser: 42
Legg i kalender 21-10-5 12:00 21-10-5 13:30 38 De Facto-stater og land-for-fred avtaler: territorium og anerkjennelse på kollisjonskurs? Suverenitetskonflikter er uunngåelig knyttet til geografi. Kan det finnes geografiske løsninger på konflikter mellom de som kjemper for selvbestemmelse og de som vil bevare statens integritet? C.J. Hambrosplass 2 D/Strømmes på Facebook og Youtube NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Suverenitetskonflikter er uunngåelig knyttet til geografi. Kan det finnes geografiske løsninger på konflikter mellom de som kjemper for selvbestemmelse og de som vil bevare statens integritet?

Kan det finnes geografiske løsninger på løsrivelseskonflikter som befinner seg i spenningsfeltet mellom prinsippet om nasjonal selvbestemmelsesrett (som de facto statene forsvarer) og prinsippet om territoriell integritet (som forsvares av de statene som de facto statene har løsrevet seg fra)? 

Meld deg på over om du vil delta fysisk. OBS: På grunn av en teknisk feil vil du dessverre ikke motta en bekreftelsesmail ved påmelding. Du skal ikke melde deg på om du kun skal se arrangementet digitalt. Digitale deltakere kan følge arrangementet på Facebook live eller vår YouTube-kanal.

Smittevern: Selv om mange er vaksinert, er ikkepandemien over. De generelle smittevernråd som fortsatt gjelder er:

  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Test deg for covid-19 hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte. 
  • Ha god hånd- og hostehygiene
  • Hvis du tilhører en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper (fhi.no)

Land-for-fred avtaler er forhandlede overenskomster der verdien de facto staten tillegger det territoriet som den må oppgi og freden den kan oppnå veies opp mot verdien som den internasjonalt anerkjente staten setter på det territoriet den skal få tilbakeført sammen med verdien av at det er oppnås fred. Selv om partenes vurderinger av disse forholdene i dag kanskje ikke lar seg forene med en land-for-fred avtale, er det viktig å undersøke under hvilke omstendigheter territorielle justeringer kan bidra til å skape fred. 

På seminaret vil vi se nærmere på muligheten av land-for-fred avtaler i fire fastlåste de facto stat-konflikter: Kosovo-Serbia, Nagorno-Karabakh-Aserbajdsjan, Nord-Kypros-Republikken Kypros og Abkhasia-Georgia. En slik gjennomgang er betimelig, siden det i den senere tid har skjedd viktige endringer i hvordan både forskere og stater ser på fredsavtaler som ikke bygger på territoriell integritet, men er basert på territorielle avståelser. Det internasjonale samfunn, som  tradisjonelt har hatt en sterkt konservativ holdning hva gjelder å opprettholde eksisterende grenser, ser ut til å gjennomgå dyptgripende holdningsendringer.

Eiki Berg er professor i internasjonale relasjoner ved Tartu Universitet, Estland. Han har publisert en rekke artikler om kritisk geopolitikk, territorielle spørsmål og grensepraksiser, og om ulike aspekter ved de facto stat-dynamikk.