Russlandskonferansen 2021

Fre 29 okt. 2021
Tid: 09:00 Sted: Litteraturhuset i Oslo/Livestream til Youtube Språk: Norsk

Årets Russlandskonferanse vil vise frem bredden av norsk Russlandsforskning. Utenriksminister Anniken Huitfeldt holder åpningsinnlegget.

FØLG RUSSLANDSKONFERANSEN DIREKTE PÅ NUPI'S YOUTUBE-KANAL HER!

Russlandsforskerne på NUPI har, i samarbeid med andre norske russlandsmiljøer, fått finansiering av Forskningsrådet til et nasjonalt nettverk for russlandsforskere. Russlandsnettverket (RUSSNETT) er et nytt, tverrfaglig nettverk for forskere som arbeider med problemstillinger knyttet til russisk politikk og samfunnsutvikling. Nettverket tar sikte på å formidle forskningsbaserte innsikter, bidra til kunnskapsutveksling med politikere og forvaltning, og medvirke til et bedre informert offentlig ordskifte. Som del av nettverksprosjektet vil det jevnlig sendes ut nyhetsbrev om hva som foregår i norsk russlandsforskning, deriblant arrangementer og publikasjoner om Russland. Meld deg på nyhetsbrevet her! 

Konferansen vil være en lansering av Russlandsnettverket, og byr på foredrag og innlegg fra noen av landets fremste russlandsforskere, samt mulighet til å ta del i diskusjoner om de siste trekkene innen russisk politikk og samfunnsutvikling. 

Vi er nå også veldig glade for å kunne annonsere at utenriksminister Anniken Huitfeldt vil åpne konferansen!

MERK:

Denne konferansen vil  gå som et fysisk arrangement i Wergeland-salen på Litteraturhuset, og samtidig streames direkte til NUPIs Youtube-kanal. Der kan seerne også  delta ved å stille spørsmål via chatfunksjonen. Alle som var registrert på denne siden har fått tilbud om å registrere seg for fysisk deltakelse.

 De som ønsker å være tilstede fysisk må registrere seg via denne lenken.

Det er et begrenset antall plasser og førstemann til mølla gjelder. For å delta digitalt er det ikke behov for å registrere seg og ingen plassbegrensning. Konferansen starter 09.00 presis, vi vil derfor anbefale tidligere oppmøte. 

Smittevern:

Selv om mange er vaksinert, er ikke pandemien over. De generelle rådene for smittevern som fortsatt gjelder er: 

 • Hold deg hjemme hvis du er syk.  
 • Test deg for covid-19 hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte.  
 • Ha god hånd- og hostehygiene 
 • Hvis du tilhører en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper (fhi.no) 

Program: 

Etter to tiår med Putin – hva nå? Norske perspektiver på utviklingen i Russland. 

08:35 Registrering og kaffe

09:00 Velkommen

09:05 Åpningsinnlegg ved utenriksminister Anniken Huitfeldt

09:15 -10:15 Innenrikspolitikk 

Hva betyr utfallet av Dumavalget? Vil vi se lettelser før, eller kanskje etter, 2024? Hvor stabil er Putins maktvertikal, og hvor effektiv? Hva slags Russland ønsker Putin å etterlate seg?  

Paneldiskusjon: 

 • Kirsti Stuvøy (NMBU) 
 • Geir Flikke (UiO) 
 • Helge Blakkisrud (NUPI) 
 • Jørn Holm-Hansen (NIBR/OsloMet)

Ordstyrer:  

 • Håvard Bækken (IFS) 

10:15-10:30  Kaffepause 

10:30-11:15  Politisk økonomi og energi 

Hvordan står det til med Russlands økonomi etter koronapandemien? Har Russland tatt inn over seg det grønne skiftet? Hvordan kan vi forstå forholdet mellom forretningseliten og det politiske regimet, og hva slags effekt har egentlig fortsatte sanksjoner?  

Paneldiskusjon: 

 • Arild Moe (FNI) 
 • Una Hakvåg (FFI) 
 • Ingerid Opdahl (IFS) 
 • Andrey Mineev (Nord) 

Ordstyrer: 

 • Indra Øverland (NUPI)

11.15-12.00 Lunsj 

12.00-12.45 Identitet 

Hvilke fortellinger preger russisk selvforståelse? Hvordan preger identitetsspørsmål Russlands politikk hjemme og mot utlandet? Kreml tar grep for å stabilisere russisk nasjonal identitet, som lenge har vært både uavklart og i bevegelse, rundt utvalgte symboler. Lykkes de? 

Paneldiskusjon:  

 • Jardar Østbø (IFS) 
 • Pål Kolstø (UiO) 
 • Kari Myklebost (UiT) 
 • Iver Neumann (FNI) 

Ordstyrer:  

 • Tora Berge Naterstad (NUPI) 

12:45-13:45 Utenriks- og sikkerhetspolitikk: Snapshot-foredrag 

I løpet av det siste tiåret har Russland gjort et comeback som europeisk stormakt med globale ambisjoner. Vi har invitert norske Russlandeksperter til å fortelle om Russlands forhold til utlandet, fra nært til fjernt.   

 • Russland og nordområdene: Karen-Anna Eggen (IFS) 
 • Russland og Europa: Adrian Rogstad (University of Groningen)
 • Russland og USA/NATO: Jakub Godzimirski (NUPI) 
 • Russland og Ukraina: Kristian Åtland (FFI) 
 • Russland og Sentral-Asia: Kristin Fjæstad (NUPI) 
 • Russland i Midtøsten og Sør-Kaukasus: Julie Wilhelmsen (NUPI) 
 • Russland og Kina: Tom Røseth (FHS/Stabsskolen) 

Ordstyrer:

Andreas Østhagen (FNI)

13.45-13.55 Avsluttende kommentarer om Norsk Russlandsforskning

 • Kristin Høiby (NFR)

Ordstyrer:

 • Kristin Fjæstad (NUPI)

Relevante prosjekter

 • Forskningsprosjekt

  Russlandsnettverket (RUSSNETT)

  2021 - 2024 (Pågående)

  Russlandsnettverket (RUSSNETT) er et nasjonalt, tverrfaglig nettverk for forskere som arbeider med problemstillinger knyttet til russisk politikk og samfunnsutvikling.