The image shows the Russian flags colours Kirill Kudryatshev/NTB Scanpix

MÅL: - Putin søker å oversette den militære makten han har til politisk makt over hvordan den fremtidige adminsitrasjonen i Syria skal se ut, sier professor Roy Allison.

Hva vil egentlig Russland?

Publisert: 20. nov. 2015

Professor Roy Allison forklarer Russlands agenda i Syria i dette NUPI-intervjuet.

Hva er Russlands mål i Syria? I hvilken grad er samarbeid med Vesten for å sikre en Syria-ledet politisk omstilling realistisk? Vil Russland evne å enes om en fremforhandlet løsning som ikke inkluderer Syrias president Assad?

Søker politisk innflytelse

Disse er noen av spørsmålene professor Roy Allison ved St. Antony’s College, Oxford, forsøker å besvare i et NUPI-intervju med seniorforsker Elana Wilson Rowe.

- President Putin innser at det ikke finnes noen militær løsning og at å forsøke å bekjempe opposisjonen med militærmakt setter ham selv i en umulig situasjon. Han søker å oversette den militære makten han har der til politisk makt over hvordan den fremtidige administrasjonen der, hvordan nå den vil utvikle seg, sier Allison.

 Se hele intervjuet på YouTube:

- I det større bildet, og jeg tror dette er av større betydning for Putin, ønsker han å påvirke den regionale utviklingen i Midtøsten, særlig i med tanke på rekken Russland, Iran, Irak og muligens Hizbollah og noen andre elementer.

Ifølge Allison er USA opptatt av dette, og han forklarer at Putin og Obama har svært motstridende syn på hvor veien bort fra Assad bør gå.

- Jeg tror ikke Putin nødvendigvis er bundet til Assad som syrisk leder, verken midlertidig eller i det lange løp. Faktisk kan Putin ha følt at Assad ikke var den lederen han hadde ønsket da de møttes i Moskva. Jeg er ikke overbevist om at de kom veldig godt overens under det møtet. Putin søker lojalister. Han kommer til å ønske seg noen som kan formes av Russlands agenda, og hvordan det kan oppnås er ikke klart. I mellomtiden representerer Assad den politiske forbindelsen han søker, men samtidig er Putin mer enn klar for å lete etter andre alternativer enn Iran kanskje er, sier han, og fortsetter:

- Prosessen mot en ny syrisk administrasjon må inkludere en betydelig del av opposisjonen, som har slåss, men der store forskjeller mellom Washington og Moskva når det gjelder hvordan dette skal se ut.

Interessert i mer stoff om Russland? Se Russlandskonferansen vår fra 20. november 2015 på YouTube: