Bildet illustrerer en studiesituasjon Foto: J Kelly Brito/Unsplash

NØST-prisen 2018 – kan masteroppgaven din bli en forskningsartikkel?

Publisert: 30. jan. 2018

Send inn bidraget ditt og konkurrer om å få ein fagfellevurdert artikkel på trykk.

NUPI-tidsskriftet Nordisk Østforum (NØF) dekker politisk, økonomisk og kulturell utvikling i Russland, Balkan, Øst-Europa og det postsovjetiske området. Hvert år deler tidsskriftredaksjonen ut NØST-prisen til den nordiske studenten som har sendt inn det beste artikkelmanuskriptet innen NØFs temaområder.

Premien er å få sitt manuskript publisert som en akademisk artikkel i tidsskriftet Nordisk Østforum. Konkurransen er åpen for alle studenter som er under utdannelse eller nylig har avsluttet en grad. Vurderingskriteriene vil være faglig kvalitet, herunder ambisjonsnivå, originalitet, og relevans for forskningslitteraturen. Artiklene må følge Nordisk Østforums manuskriptstandard, og sendes til nof@nupi.no innen 15. april 2018. Spørsmål om Studentprisen kan også rettes til denne adressen.

Mest lest i fjor

I vinnerartikkelen Kontraspionage, kultur og kontinuitet i Kreml stiller Simone Gundtoft Simonsen spørsmål ved nytten av begrepet hybridkrig for å forstå Russlands intervensjoner i Ukraina. I stedet argumenterer hun for et etterretningsteoretisk perspektiv hvor intervensjonene heller enn å være en ny form for krigføring forstås som en videreføring av de russiske sikkerhetstjenestenes strategiske kultur. Gundtoft Simonsens artikkel er den mest leste artikkelen i NØF siden tidsskriftet gikk over til Cappelen Damm Akademisk i 2016.

Simone Gundtoft Simonsen er Cand.scient pol. i statsvitenskap fra Aarhus universitet, og tar nå en språkoffiserutdanning i russisk i det danske forsvaret.

Nivå 1-tidsskrift

Tidsskriftet Nordisk Østforum utkom første gang i 1986, og utgis nå av Cappelen Damm i samarbeid med NUPI og våre nordiske redaksjoner. Artikler publiseres løpende og retter seg mot forskere og studenter innen samfunnsfag, humaniora og områdestudier i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Nordisk Østforum rangeres på vitenskapelig nivå 1 i Universitets- og høgskolerådets (UHR) liste over publiseringskanaler. Fra 2016 er Nordisk Østforum et vitenskapelig Open Access-tidsskrift.