Foto: DPA/Kay Nietfeld/NTB Scanpix

ATOMFORBUD: Leger protesterer mot atomkrig og for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. 27 mars starter FN forhandlinger om et forbud mot atomvåpen.

– Støtteverdig forbud mot atomvåpen

Publisert: 24. mars 2017

Sverre Lodgaard har sett nærmere på muligheter og begrensninger ved de forhandlingene som nå pågår.

27 mars starter FN de første forhandlingene for en konvensjon for atomforbud. Sverre Lodgaard er seniorforsker ved NUPI og har publisert omfattende arbeider og atomvåpen og nedrustning. Han har nå skrevet et nytt notat om veien fremover mot et forbud mot atomvåpen:

Et utdrag fra notatet lyder som følger: «Åpenbart er det ikke nok å fjerne våpnene og la resten bli igjen. Hvis det var tilfelle, ville man sitte igjen med en verden av terskelstater (threshold states). Virtuelle arsenaler - en evne til å gjeninnføre disse våpnene på kort varsel - vil fortsette å eksistere sammen med avskrekkingsdoktriner og en mentalitet om at en atomkrig fortsatt kan skje. I en slik setting ville et forbud være ubrukelig. Ingen ville bli tiltrukket av en slik visjon.

I tillegg til våpen bør dedikert infrastruktur og materialer for våpen også elimineres, og tilhørende arbeidskraft bør overføres til andre sektorer. Virtuelle arsenaler trenger også voktere. De er sjelden nøytrale eksperter, men sosio-politiske aktører med en egeninteresse i det de gjør. Hvis forholdene tillater det, kan de utvide sine aktiviteter og argumentere for en retur fra virtuell til reelle arsenaler. Som for materialer for våpen, er HEU ikke problemet, men plutonium kan være det. Hvis det ikke er teknisk løsning, må det inngås et kompromiss for å bli slått sammen med den sivile kraftbransjen.

Et omfattende forbud mot besittelse er derfor avgjørende for å oppnå et troverdig forbud mot bruk. Bevaring av en beskjeden evne gjenskapelse tyder på at rester av gamle atomholdninger fortsatt eksisterer og at kjernefysisk krig forblir en mulighet i hodet til viktige aktører. Dette kan ikke annet enn svekke troverdigheten til et forbud.

Man kan argumentere med at i tillegg til et omfattende forbud mot evne til rekonstruksjon, vil en ny sikkerhetskultur være nødvendig for at det ikke etterlater plass til noe som helst kjernefysisk»