På bildet: John-Mikal Størdal, Forsvarets forskningsinstitutt, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, utenriksminister Børge Brende, Kate Hansen Bundt, Den norske Atlanterhavskomité og Ulf Sverdrup, Norsk utenrikspolitisk institutt. Foto: Marta B.Haga, UD

VEIVALG: Utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide inviterte til utenriks- og sikkerhetspolitisk diskusjon og lansering av Veivalg-meldingen på Litteraturhuset i Oslo torsdag 20. april. I panelet fra venstre: John-Mikal Størdal, Forsvarets forskningsinstitutt, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, utenriksminister Børge Brende, Kate Hansen Bundt, Den norske Atlanterhavskomité og Ulf Sverdrup, Norsk utenrikspolitisk institutt.

Utfordrende utenrikspolitikk

Publisert: 20. apr. 2017

Den dramatiske situasjonen i Europa er en av våre største utenrikspolitiske utfordringer, sa Ulf Sverdrup under Veivalg-lanseringen på Litteraturhuset 20. april. 

Torsdag 20. april ble stortingsmeldingen Veivalg i norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk lansert på Litteraturhuset i Oslo.Etter innledninger fra utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide, var det duket for panelsamtale mellom NUPI-direktør Ulf Sverdrup, styreleder i NUPI og generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité Kate Hansen Bundt og direktør John-Mikal Størdal ved FFI. 

Se hele lanseringen her:

 

Sverdrup poengterte at utviklingen vi ser i Europa, hvor den europeiske integrasjonen har begynt å gå i revers, er en av de viktigste utenrikspolitiske utfordringene for Norge i dag. I tillegg trakk NUPI-direktøren frem to andre, store utfordringer for utenriks- og sikkerhetspolitikken. Den første dreier seg om utsikter til en svekkelse av det transatlatiske samarbdiet, den andre om mangel på multilateral styring i en verden hvor de globale institusjonene har fått mindre evne til å ta beslutninger.

NUPI har i forberedelsene til Veivalg-meldingen samlet norske og internasjonale eksperter til innspillsmøter om hovedtemaene i stortingsmeldingen, og bidratt med kunnskap inn i meldingen. I forbindelse med de seks møtene har NUPI også produsert korte, informative videor som gir et innblikk i disse viktige temaene for norsk utenriks. Og sikkerhetspolitikk. Se alle her: