UTLYSNING: Masterstudent

Publisert: 4. sep. 2020

NUPI ønsker å rekruttere studenter som skal skrive masteroppgave om temaer som er interessante for NUPIs forskningsområder.

Vi ønsker primært søknader fra studenter som tenker å skrive om ett av følgende tema:

 • FN og Sikkerhetsrådet (gjerne i lys av småstaters rolle; fredsoperasjoner; digitalisering og teknologi; klima; osv.)
 • Internasjonal klimapolitikk
 • Global orden, diplomati og norsk utenrikspolitikk
 • Kina og andre asiatiske stormakter, og deres rolle regionalt og globalt
 • Norsk og europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • Cybersikkerhet
 • Protestbevegelser og/eller voldelige opprørsgrupper i Sahel/Midt Østen – og evt statens håndtering av dette
 • Internasjonal handel og sanksjonsregimer (med vekt på samfunnsøkonomi)  
 • Kjernevåpen, rustningskontroll og nedrustning
 • Fred- og konfliktstudier - og rollen til media/ny teknologi, religion, mm.

Tematikk knyttet til andre av NUPIs forskningsfelt kan også være aktuelt. I utgangspunktet ønsker vi å rekruttere minst én student per forskningsgruppe.

Vi tilbyr

De kandidatene som blir valgt ut får lønn i 5-6 måneder (avhengig av oppstartstidspunkt) tilsvarende 20 prosent av en full stilling for 1019 Vitenskapelig assistent (kr 6040,- pr måned). Kandidatene får også en kontorplass på NUPI og forventes å delta fullt ut i instituttets faglige og sosiale fellesskap. Studentene vil ha en faglig mentor på instituttet.

Vi søker

Vi søker kandidater med relevant faglig bakgrunn fra samfunnsfag, juss eller humaniora. Kriterier for utvelgelse vil være fagsammensetning, karakterer og den foreslåtte prosjektskissen. I tillegg vil vi vurdere evnen til å oppspore kilder og samle inn data, samt språkferdigheter.

Les også: Lurer du på hvordan det er å være masterstudent på NUPI? Henriette forteller her.

Spørsmål om stillingen

For nærmere opplysninger – ta kontakt med gruppeleder Karsten Friis, (e-post kf@nupi.no) eller HR-rådgiver Elin O. Demiraslan (e-post eo@nupi.no).

Vennligst send din søknad via Jobb Norge ved å klikke «søk stillingen» på denne siden. Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med en kort prosjektskisse (maks. 2 sider til sammen)
 • CV
 • Relevante vitnemål og karakterutskrifter

Søknadsfrist: 15. oktober 2020

Generelt

Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) er et ledende miljø for forskning på internasjonale spørsmål innen områder av særlig relevans for norsk utenrikspolitikk. Vi kommuniserer forskningsbasert kunnskap både til den norske allmennheten og til et bredere internasjonalt publikum, med mål om å levere kvalitet, relevans og troverdighet i alt vi gjør.

Instituttet er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet og sysselsetter i overkant av 60 årsverk. Vi holder til midt i Oslo sentrum.