Jan-Morten Torrissen

Administrasjonssjef

Jan-Morten Torrissen har vært administrativ leder i en rekke organisasjoner

Han kom til NUPI høsten 2010, etter tolv år i det private selskapet Econ analyse. Selskapet ble kjøpt opp av finske Pöyry i 2007. Torrissen startet sin yrkeskarriere i SV, og var deretter innom Norges Naturvernforbund, Norsk Hjelpepleierforbund, egen virksomhet, interesse­organisasjonen Film & Kino før han i 1998 ble administrasjonssjef i Econ.