Anne Funnemark

Vitenskapelig assistent

Anne Funnemark er vitenskapelig assistent og jobber med prosjektene Climate-related Peace and Security Risks (CPSR) og MCDC Climesec hos NUPI. Hun er en del av Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling of Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.

Anne fullførte sin har en LLM i International Human Rights Law ved University of Edinburgh i 2020. Som en del av masteren skrev hun prosjektbasert masteroppgave for the Political Settlements Research Programme (PSRP), og jobbet senere hos PSRP som forskningsassistent. Annes forskningsinteresser inkluderer klima og konflikt, internasjonal miljølov og klimarettferdighet og menneskerettigheter i fredsvataler. Anne har også en MA i International Relations fra University of Edinburgh og arbeidserfaring fra skotske miljø- og utviklingsorganisasjoner.