Anni Roth Hjermann

Mastersudent (for tiden praktikant på den norske ambassaden i Moskva)

Anni Roth Hjermann er mastergradsstudent i NUPIs forskningsgruppe for Russland, Asia og internasjonal handel. Hun tar en mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Hjermanns masteroppgave analyserer bruken av begrepet «demokrati» i russisk offisiell diskurs i senere år. Forskningsinteressene hennes knytter seg til russisk politikk, inkludert russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, russisk nasjonalisme og sivilt samfunn, i tillegg til diskursanalyse og betydningen av identitet for internasjonal politikk.