Frida Bjørneseth

Doktorgradsstipendiat

Frida Bjørneseth er doktorgradsstipendiat i forskningsgruppen for global orden og diplomati. Hun har en MSc i internasjonale relasjoner og utvikling, med en fordypning i flyktningstudier, fra Aalborg Universitet. Bjørneseth arbeider først og fremst med spørsmål knyttet til utvikling og bistand i Afrika sør for Sahara, men er også interessert i temaer tilknyttet (tvungen) migrasjon, grenser, makt, vold og globalisering.

Hun har tidligere arbeidet som vitenskapelig assistent i sosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), samt som forskningsassistent og kommunikasjonspraktikant ved ulike prosjekter i Uganda. Hun har også erfaring fra kortere feltarbeid i Spania, Marokko, Thailand og Myanmar, i tillegg til et utvekslingsopphold ved the American University in Cairo.

Ved NUPI vil Bjørneseth være tilknyttet forskningsprosjektet Developmentality and the anthropology of partnership (DevAnt), hvor hun vil forske på samarbeid mellom religiøst orienterte bistandsorganisasjoner i Etiopia. Hun er også redaktør for bokanmeldelser i tidsskriftet Forum for Development Studies.