Jon Harald Sande Lie

Seniorforsker

Jon Harald Sande Lie er sosialantropolog (PhD fra Universitetet i Bergen) og seniorforsker ved NUPI, i Forskningsgruppen for global utvikling og diplomati (GOaD).

Hovedtema for forskningen hans er internasjonal bistand, global styring og statsdannelse, med fokus på utvikling og humanitær bistand i Øst-Afrika, spesielt Etiopia og Uganda, hvor han har oppholdt seg i lange perioder i forbindelse med feltarbeid og studert partnerskapsforholdet mellom aktørene på NGO-nivå og aktørene involvert i verdensbanken.

Lie er medredaktør for tidsskriftet Forum for Development Studies. Han er prosjektleder for FRIPRO-prosjektet «Developmentality and the Anthropology of Partnerhsip».