Karen Philippa Larsen

Gjesteforsker

Karen Philippa Larsen er gjesteforsker på NUPI, i Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel. Hun jobber for tiden med sin doktorgradsavhandling, med tittelen  ”Investigating war in the Russian hybrid warfare: A study of Russia’s discourse about, as well as use of, Private Military Companies”, ved DIIS i København og Københavns universitet. 

Larsens hovedforskningsfelt er Russlands forståelse av private militære selskapers som sikkerhets- og utenrikspolitiske aktører i nasjonal og internasjonal kontekst.