Kristin Fjæstad

Forsker

Kristin Fjæstad forsker på utviklingsspørsmål og identitetsbygging, bistand som utenrikspolitikk og statsdannelse i det tidligere Sovjetunionen, særlig i Sentral-Asia. Hun er doktorgradsstipendiat ved University of St Andrews.

Fjæstads doktorgradsprosjekt undersøker Kasakhstans overgang fra å være mottaker av bistand til å bli et giverland, inkludert arbeidet med å etablere en kasakhstansk statlig bistandsorganisasjon, KazAid.

Fjæstad jobber med NUPIs samarbeid med OSSE-akademiet i Bisjkek i Kirgisistan, hvor hun tidligere har vært tilknyttet utdannings- og forskerstaben, samt NUPIs prosjekt med School of Civic Education (SCE). Hun er tilknyttet forskergruppen for Russland, Øst-Asia og internasjonal handel.