Line Marie Breistrand

Forsker

Line Marie Breistrand er doktorgradsstipendiat og jobber med Kina i internasjonal politikk. Doktorgradsprosjektet hennes ser på kinesisk politisk påvirkning mot arktiske små stater, med et spesielt fokus på den kinesiske enhetsfronten som en nøkkelkomponent i Kinas utenrikspolitikk.

Hun er også involvert i prosjektene Chinese Anger Diplomacy (ANGER), og Kinesisk storstrategi og maktbruk: Vestlige erfaringer og implikasjoner for Norge. Hun har en MSc. i kinesisk politikk fra SOAS, University of London (2020). Under studiene har Line Marie hovedsaklig fokusert på Kinas moderne politiske diskurs (1850-2020), politisk kommunikasjon, utenrikspolitikk, propagandaarbeid, og Kinas globale digitaliserings prosjekt: den Digitale Silkeveien.