Lisa Lindseth Samuelsen

Masterstudent

Lisa Lindseth Samuelsen tar ein mastergrad i Russisk områdekunnskap ved universitetet i Oslo, og er masterstudent i NUPI sitt masterprogram våren 2022.

Masteroppgåva ser på nye oligarknettverk i Russland og innverknad desse har på russisk politikk og regimestabilitet.