Mathilde Tomine Eriksdatter Giske

Vitenskapelig assistent

Mathilde Tomine Eriksdatter Giske er vitenskapelig assistent i NUPIs forskningsgruppe for sikkerhet og forsvar. Hun har to mastergrader, en i statsvitenskap og en i historie, fra Universitetet i Agder.

Temaet for Giskes masteroppgave i statsvitenskap var EUs utenrikspolitikk, med spesielt fokus på begrepet «resilience», som har blitt et av unionens hovedfokus siden 2016. Hennes forskningsinteresser knytter seg til unionens utenriks- og sikkerhetspolitikk, global orden, transnasjonale relasjoner, politisk ekstremisme og maktstrukturer.