Daniel Heradstveit

Professor Emeritus, tidligere ansatt

Daniel Heradstveit har vært spesielt interessert i Tyrkia siden han gjorde feltarbeid der i 1998. I kjølvannet av den arabiske våren har landet på nytt blitt svært aktuelt, og sammen med kollega Siri Neset har Heradstveit de siste tre årene gjort ytterligere feltarbeid i Tyrkia.

For tiden arbeider de to med å sluttføre en komparativ analyse av landet i 1998 sammenliknet med Tyrkia i 2010, som synliggjør en enorm endring i dette viktige landet i Europa.