Darmen Koktov

Tidligere ansatt (Juniorforsker)

Darmen Koktov var tidligere forskningsassistent i Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel. På NUPI jobbet han med prosjektene LORAX, LegitRuss og Samarbeid mellom OSSE-akademiet og NUPI

Darmen var mens han jobbet på NUPI masterstudent i europeiske og russiske anliggender ved University of Toronto i Canada. Han har fra tidligere av mastergrad i internasjonale relasjoner ved KIMEP University i Kasakhstan. I masteroppgaven undersøker han ulike utfall av energitransisjon i Kirgisistan i 2017 og Kasakhstan i 2019.

  • Forskningsprosjekt

    Samarbeid mellom OSSE-akademiet og NUPI

    2020 - 2023 (Ongoing)

    Prosjektet innebærer en rekke aktiviteter, inkludert kapasitetsbygging for å styrke OSSE-akademiet som et regionalt møtested for forskning og undervisning, støtte til to masterprogrammer og forskningsaktivitet.