Magnus Lomax Bjerke

Tidligere masterstudent

Magnus var masterstudent ved NUPI mens han skrev masteroppgave i Kinesisk kultur og samfunn ved Universitetet i Oslo. Hovedfokuset for masteroppgaven er konstruksjonen av ideen om kinesisk eksepsjonalisme blant intellektuelle i Kina. 

Forskningsinteressene hans inkluderer politisk ideologi, institusjonell reform i Kina, internasjonal handel og dimplomati. På NUPI var Magnus en del av Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel, og jobbet særlig med saker knyttet til Kina.