Thea Hilding

Tidligere ansatt

Thea Hilding er masterstudent og forskningsassistent hos NUPI og er i forskningsgruppen for Russland, Eurasia og Arktis.

Thea studerer russiske områdestudier ved Universitetet i Oslo og jobber med en masteroppgave om historiepolitikk i Kasakhstan. Hennes interessefelt favner nasjonsbygging og identitetspolitikk, nasjonalisme, politisk deltakelse og internasjonale relasjoner, da særlig i det post-Sovjetiske området. Thea har tidligere en bachelor i Internasjonale studier og Russlandsstudier fra UiO, og har i løpet av studietiden vært på flere utvekslingsopphold i Russland.

Thea har i tillegg arbeidserfaring fra den norske ambassaden i Astana og IOM (UN Migration Agency) i Kasakhstan.