Torgeir Larsen

Torgeir Larsen var tilknyttet NUPI deler av 2018 som seniorrådgiver i prosjektet Norges sikkerhetspolitiske rammer i en ny tid. Han er tidligere avdelingsdirektør, ambassadør og statssekretær i Utenriksdepartementet, samt stabssjef for NATOs generalsekretær.