Åshild Johnsen til NUPI

Publisert: 24. aug. 2015

Åshild Johnsen begynner 24. august på NUPI. Hun vil styrke instituttets forskningsgruppe på Internasjonal Økonomi.

Åshild har en mastergrad om fattigdom i Kina og har nylig avsluttet sin doktorgrad ved Universitetet i Stavanger. Avhandlingen fokuserte på ulikhet og fattigdom i Kina, i tillegg til eksperimentelle studier av økonomisk adferd. Tidligere har Åshild vært studentstipendiat på NUPI og jobbet med handelspolitikk. Nå vil hun delta i flere prosjekter om internasjonal handel, IT og ulikhet.

Åshild Johnsen er et viktig bidrag til arbeidet med å styrke NUPIs kompetanse på økonomifeltet.