Flere ledige stillinger på NUPI

Publisert: 9. des. 2015

NUPI lyser ut stillinger for forskere, og ønsker å komme i kontakt med aktuelle kandidater for masterstipend.

NUPI har ledige forskerstillinger i forskningsgruppen for utenrikspolitikk og diplomati og i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.

I tillegg ønsker instituttet å komme i kontakt med deg som skal skrive masteroppgave innen utvalgte temaer innenfor nye stormakter og global utvikling, fred og konflikt, utenrikspolitikk og økonomi, samt samfunnsøkonomi. 

Les mer om engasjementene for masterstudenter og forskerstillingene her.