Tildelingsbrev til NUPI for 2016

Publisert: 4. jan. 2016

NUPIs bevilgning fra Kunnskapsdepartementet med beskrivelser av mål og krav til instituttet for 2016 har nå kommet.

NUPI bevilges årlig midler fra Kunnskapsdepartementet over statsbudsjettets kap. 287, post 53 og 57. Detaljene omkring hva som bevilges, virksomhetsmål, styringsparametre og resultatkrav blir beskrevet i årlige tildelingsbrev. Tildelingsbrev og oversendelsesbrev publiseres på NUPIs nettsider på denne siden.