Styret

Publisert: 24. mars 2015

Dette er NUPIs styre for perioden 2018-2021. Det er Kunnskapsdepartementet som har oppnevnt styret for NUPI.

 •     Kate Hansen Bundt (Styreleder)
 •     Laila Bokhari
 •     Alf Håkon Hoel
 •     Sturla Henriksen
 •     Målfrid Braut-Hegghammer
 •     Jon Harald Sande Lie (ansatterepresentant)
 •     Marie Furhovden (ansattrepresentant)

Varamedlemmer:

 •     Gunhild Hoogensen Gjørv
 •     Simen Bræin
 •     Julie Wilhelmsen (for Jon Harald Sande Lie)
 •     Kristoffer Tjærnås (for Marie Furhovden)

Styremedlemmer & Varamedlemmer

 • Kate Hansen Bundt

  Generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomitè.
 • Laila Bokhari

  Styremedlem, NUPI
 • Alf Håkon Hoel

  Professor i havrett og -politikk, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Målfrid Braut-Hegghammer

  Førsteamanuensis, Institutt for Statsvitenskap ved UiO
 • Jon Harald Sande Lie

  Seniorforsker
 • Gunhild Hoogensen Gjørv

  Professor, Senter for fredsstudier, UiT
 • Julie Wilhelmsen

  Seniorforsker
 • Kristoffer Andreas Tjærnås

  IT-rådgiver
 • Marie Furhovden

  Kommunikasjonsrådgiver (i permisjon)