Forskningsprosjekt

Multinational Capability Development Campaign 2015-18 (Countering Hybrid Warfare) (MCDC (CHW))

2013 - 2018 (Pågående)

NUPI leder det internasjonale forskningsprosjektet «Countering Hybrid Warfare» (CHW), hvor spørsmålet om hvordan hybrid krigføring kan møtes står i sentrum.

Debatten om hvordan man som stat og samfunn bør respondere på hybride trusler er viktig, også utenfor de akademiske kretsene. En kjerne i utfordringen er spørsmålet om hvordan liberale vestlige demokratier kan avdekke og møte aktører som prøver å utnytte gråsonen mellom krig og fred for å nå sine politiske mål, uten å at statene samtidig går på akkord med sine demokratiske idealer. Et annet viktig forskningsspørsmål er hvordan hybrid krigføring effektivt kan motarbeides. 

CHW er en del av det større multinasjonale “Multinational Capability Development Campaign” 2015-18 (MCDC). I dette prosjektet leder NUPI sammen med analytikere ved det britiske forsvarsdepartementet et internasjonalt team som forsøker å gi statene nye verktøy for å møte sikkerhetsutfordringer fra det som har blitt kalt hybrid krigføring.

Begrepet “hybrid” refererer i denne sammenhengen til blandingen av konvensjonelle og ukonvensjonelle stridsmidler hvor en fiendtlig aktør utnytter gråsoneområdet mellom krig og fred. Nylige utviklingstrekk, ikke minst på bakgrunn av de russiske operasjonene i Krim og i Øst Ukraina, har plassert disse utfordringene høyt på den politiske agendaen i vesten.

CHW-teamet består av forskere, militære karriereoffiserer og byråkrater fra statsforvaltningen i en rekke land, som gjennom to sykluser  (2015-16 og 2017-18) har arbeidet sammen for å forsøke å skape en bedre forståelse av problemet, så vel som hvilke midler og verktøy som kan være tilgjengelige for de deltakende statene med tanke på å avskrekke, avdekke samt respondere på hybrid krigføring.

Les mer om hovedfunnene fra 2015-2016 her.

Program

Prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet.

Nyheter

Publikasjoner

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.