Foto: Wikimedia Commons
Forskningsprogram

NUPI europaforum

NEF

Europa er i endring. Det strategiske omgivelsene til Europa er krevende. Internt utfordres Europeisk integrasjon av krefter som fremmer disintegrasjon. Parallelt med dette ser vi forsøk på styrking  av europeisk samarbeid innen økonomi og handel, i energi og innen utenriks- og sikkerhetspolitikk.

For norsk utenrikspolitikk forblir Europa en strategisk nøkkelpartner og Norges avtaler med EU er viktig for norsk velferd og norsk utenrikspolitikk.

For å styrke vår forskning på Europa, har vi etablert NUPI europaforum (NEF). NEFs mål er å skape synergier mellom eksisterende forskningsprosjekter på europaspørsmål og være en arena for debatt og nye ideer og forskningsprosjekter. NEF legger vekt på spørsmål av særlig relevans for norsk utenrikspolitikk.

NUPI europaforums skal være en kilde til policy-relevant forskning og ekspertise på EU og europaspørsmål, noe som kommer både den norske allmenheten og privat og offentlig sektor til gode. NEF bringer sammen forskningserfaring fra mange ulike områder innen komparativ politikk og utenrikspolitikk med koblinger til Europa- og EU-politikk, økonomi, sikkerhet og diplomati.

NUPI har nylig avsluttet det tre-årige NFR-finansierte prosjektet Europe in transition – Small states and Europe in an age of global shifts (EUNOR) – et prosjekt som har undersøkt hvordan små stater i Europa, både i og utenfor EU, har forholdt seg til europeisk integrasjon på områder som det indre marked, global handel, energi og utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det er søkt om en oppfølger av dette prosjektet.

Av pågående prosjekter koordinerer NUPI det EU-finansierte H2020-prosjektetGood intentions, mixed results – A conflict-sensitive unpacking of the EU comprehensive approach to conflict and crisis mechanisms (EUNPACK). Her undersøker vi unionens evner til kriserespons fra et «bottom-up»-perspektiv. Utover dette har NEF også særlig fokus på Brexits konsekvenser for EU og Norge. Prosjektet BREXIT in EU/EEA law er finansiert av Utenriksdepartementet.

NEF har også sin egen seminarserie (Norge møter Europa), med regelmessige møter om aktuelle europaspørsmål og NUPI er det norske medlemmet i det europeiske europaforskningsnettverket TEPSA.

For å finne mer om våre aktiviteter, se på prosjektsidene og på oversikten over våre publikasjoner om Europa og EU.

Nyheter

Prosjekter